Vertimų kainos

Kainos ir atsiskaitymai

Suprasdami, kad pasirenkant vertimo paslaugų teikėją, kliento apsisprendimui didelę įtaką turi vertimų kainos.

Toliau pateikiame išsamią informaciją apie vertimo kainos nustatymą.

Lentelėje pateikti pagrindinių kalbų įkainiai už vieną sutartinį puslapį, kurį sudaro 1500 spaudos ženklų be tarpų. Vertimo kaina apskaičiuojama pagal originalo tekstą. Jeigu jums priimtinesnis skaičiavimas už žodį, tuomet Verticia sutartinį puslapį sudaro 240 žodžių, įkainiai nurodyti lentelėje. Lentelėje suskirstyti pogrupiai ir nurodytas atitinkamas įkainis. Kainos pateiktos naujiems klientams. Su ilgalaikiais klientais dirbame pagal pasirašytą sutartį ir numatytus įkainius.

Visi įkainiai nurodyti be PVM.

Standartiniams dokumentams taikome atskirą minimalią vertimo kainą.

Dokumentai Kalbos Kaina, EUR su PVM
Gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas, santuokos liudijimas, pasas, diplomas Iš/į anglų, rusų, 10

 

Vertimo paslaugų kainos

Kalbos grupė  Vertimo kaina iš/į užsienio kalbą, EUR
A  nuo 10,00
B  nuo 12,16
C  nuo 16,79
D  nuo 20,85
E  nuo 28,38

 

Pateikiame kalbų grupes.

Kalbų grupės
A Anglų, Rusų, Vokiečių, Lenkų
B Latvių, Ispanų, Italų, Prancūzų, Kroatų, Estų, Ukrainiečių, Baltarusių
C Čekų, Danų, Švedų, Slovakų, Slovėnų, Suomių, Bulgarų, Moldavų, Rumunų, Bosnių, Serbų, Olandų, Islandų
D Norvegų, Portugalų
E Graikų, Turkų, Arabų, Lotynų, Vietnamiečių, Japonų, Kinų

 

 Papildoma informacija ir nuolaidos

Vertimo kaina gali didėti priklausomai nuo teksto sudėtingumo. Sudėtingiems ir techniniams tekstams taikomas atskiras įkainis. Įkainis gali didėti papildomai iki 15 %.

• Jei verčiami dokumentai panašūs, vienam dokumentui taikysime vertimo įkainį, kitam tik redagavimo. Šiuo atveju sutaupysite pusę vertimo kainos.

• Ilgalaikiams klientams taikome nuolaidas.

• Stambiems užsakymams, nuo 30 psl., taikome nuolaidas.

• PVM nebus įskaičiuotas tiems užsienio klientams, kurie yra Europos Sąjungos PVM mokėtojai.

Verčiame ir kalbų kombinacijas. Pagrindinės kalbų kombinacijos pateiktos toliau. Dėl papildomų kalbų kombinacijų prašome kreiptis tiesiogiai į Verticia vertimų biurą Vilniuje. Pagrindinės kalbų kombinacijos iš/į anglų k: rusų, lenkų, latvių, prancūzų, norvegų, suomių, rumunų, olandų, japonų, vietnamiečių.

Vertimo žodžiu kaina nuo EUR 45 už 1 val. Dėl tam tikros kalbos kainos rašykite ar skambinkite, mielai jus informuosime ir suteiksime papildomą informaciją.

Atsiskaitymas

Kiekvienam iš mūsų laikas labai brangus, todėl sudarome kuo palankesnes sąlygas atsiskaityti už atliktą vertimą. Tad atsiskaityti galite dviem būdais: pavedimu arba grynaisiais. Nauji klientai atsiskaityti turi prieš atsiimant vertimą. Ilgalaikiams klientams sudarytos palankesnės sąlygos. Terminas numatomas bendradarbiavimo sutartyje, dažniausiai per 30 dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. Sąskaitą išsiunčiame el. paštu arba paštu.