Kada reikalingas redagavimas?

Kada reikalingas redagavimas?


Ruošiant dokumentą spaudai, leidybai, reklamai ir kt., būtinas nuoseklus redagavimas. Kartais užtenka dokumente palikti vieną vertimo, stiliaus ar loginę klaidą, kad vertimas būtų netinkamas naudoti. „Verticia“ biure dirba redaktoriai, jie yra savo srities specialistai, turintys filologinį išsilavinimą ir mokantys ne vieną užsienio kalbą. Redaktoriai tikrina išverstų tekstų kalbą, stilistinį, literatūrinį arba techninį lygį, atsižvelgdami į teksto pobūdį, ir daro būtinus, su užsakovais iš anksto suderintus pakeitimus.

Mūsų redaktoriai peržiūri visus vertimus, atliktus Verticia biure. Redaktorius peržiūri vertimą, ištaiso rašybos, skyrybos, stiliaus ir kalbos kultūros klaidas. Ši redagavimo paslauga jau įskaičiuotą į bendrą vertimo kainą.


 Papildomas redagavimas

1. Jeigu verčiamas dokumentas bus publikuojamas viešai, t. y., internetinė svetainė, spauda, reklama ir kt., visada rekomenduojame užsisakyti papildomą redagavimo paslaugą. Šiuo atveju redaktorius glaudžiai bendradarbiauja su užsakovu. Užsakymo metu klientas perduoda savo įmonės naudojamą žodyną (jeigu tokį turi). Redaktorius tikrina specialius terminus, taiso terminologijas, stiliaus, logines ir turinio klaidas. Mūsų redaktoriai redaguoja įvairių sričių tekstus (redaguojamus tekstus rasite čia >>).

 2. Gimtakalbis redaktorius. Jeigu verčiama iš lietuvių kalbos į bet kurią užsienio kalbą, galite užsisakyti gimtakalbio redaktoriaus paslaugą. Daugelyje valstybių egzistuoja skirtingi dialektai ir naudojami tam tikri būdingi tai šaliai kalbiniai bruožai. Dėl to vertimo biuras „Verticia“ siūlo pasinaudoti gimtakalbių redaktorių žiniomis.

 3. Jei turite tekstus, dokumentus, kuriuos norėtumėte suredaguoti, mūsų vertimo biure „Verticia“ galite užsisakyti redagavimo paslaugą. Redaktoriai, peržiūrėję teksto turinį, kartais pataria atlikti vertimą iš naujo. Tačiau daugelių atvejų užtenka ir mūsų redaktorių profesionalių redagavimo paslaugų.