Vertimai žodžiu


Vertimai žodžiu


Verticia vertimo biuro vertėjai nuolat dalyvauja įvairiose konferencijose, seminaruose, individualiose susitikimuose. Visada prašome klientų pateikti kuo išsamesnę informaciją apie vyksiantį renginį. Todėl visada glaudžiai bendraujame su klientu ir aptariame visas papildomas sąlygas, kurios garantuoja kokybiškas vertimo žodžiu paslaugas.

 

           Nuomojame visą reikalingą įrangą vertimui žodžiu.

           Galime pasiūlyti:

• kabinas vertėjams,
• mikrofonus vertėjams;
• ausinės svečiams.

Dėl nuomos kainos kreipkitės į mūsų biurą.


Nuoseklus vertimas. Vertimas pranešėjui baigus kalbėti. Vertėjas sėdi kartu su delegatais, klausosi kalbos ir po to atpasakoja ją kita kalba, paprastai remdamasis pasidarytais užrašais. Dabar nuoseklųjį vertimą daug kur pakeitė sinchroninis, tačiau nuosekliuoju būdu vis dar verčiama per tam tikros rūšies susitikimus (pvz., per techninius susitikimus, per darbo pietus, mažose grupėse, išvykose). Gerai pasirengę vertėjai gali tiksliai atpasakoti 10 minučių trukmės ar ilgesnes kalbas.


Sinchroninis vertimas. Vertimas pranešėjui kalbant. Vertėjas dirba nelaidžioje  garsui kabinoje bent su vienu kolega.

Kalbėtojas posėdžių salėje kalba į mikrofoną, vertėjas jo sakomus žodžius girdi per ausines ir beveik tuo pat metu persako mintį į mikrofoną. Posėdžių salėje sėdintys delegatai pasirenka reikiamą kanalą, kad galėtų klausytis vertimo norima kalba.


Šnibždamas sinchroninis vertimas. Vertėjas sėdi ar stovi tarp delegatų ir sinchroniškai verčia, tyliai kalbėdamas delegatams į ausį. Šnibždamasis vertimas gali būti skirtas tik keliems kartu sėdintiems ar stovintiems delegatams. Juo daugiausia naudojamasi dvišaliuose susitikimuose ar grupėse, kuriose tik keli delegatai nesupranta vartojamos kalbos.

Šnibždamasis vertimas dažnai pasitelkiamas vietoj nuosekliojo vertimo, siekiant taupyti laiką. Kartais šnibždantis vertėjas naudojasi ausinėmis, kad kuo geriau girdėtų kalbėtojo balsą.


Vertimas telefonu.  Šiuo metu labai išaugo vertimo žodžiu telefonu paslaugos poreikis. Vertėjas telefonu verčia pateiktą kliento informaciją. Pašnekovo teikiama informacija perduodama klientui. Galimi keli tokio vertimo žodžiu būdai. Dažnai mūsų klientai su mielu nora atvyksta pas mus į biurą Naugarduko  g 100 – 403, ir vertėjas bendrauja tiesiogiai su klientu telefonu.
Kitas būdas konferncinis pokalbis. Konferencinis pokalbis – paslauga, su kuria galite bendrauti su keletu pašnekovų vienu metu. Tiek pokalbio iniciatorius, tiek bet kuris konferencijos dalyvis gali prijungti vis naujus pašnekovus. Vienu metu gali prisijungti iki 6 asmenų. Kiekvienas asmuo bet kuriuo metu gali laikinai arba galutinai nutraukti savo dalyvavimą konferencijoje.

 

Kaip vyksta vertimo žodžiu paslaugos užsakymas?

Pirmiausia mūsų biuras pateikia jums pasiūlymą su galutinėmis kainomis dėl vertimo žodžiu. Jeigu jums tinka mūsų pasiūlymas, el. paštu turite patvirtinti savo užsakymą. Mūsų projektų vadovas informuos jus el. paštu, kad užsakymas yra priimtas. Nuo šio momento užsakymas laikomas patvirtintu. Tada mes rezervuojame vertėjus, kurie atsisako visų kitų galimų pasiūlymų konkrečiai sutartai datai.

Ar visada pasirašoma sutartis dėl vertimo žodžiu?

Sutartį ruošiame kiekvienam užsakymui tam, kad abi šalys (šiuo atveju klientas ir mūsų biuras Verticia) būtų garantuotos dėl sutartų tolimesnių bendradarbiavimo sąlygų.

Ar taikomos sankcijos atsisakius užsakymo po galutinio užsakymo patvirtinimo?

Taip, taikomos. Kadangi mes rezervuojame vertėjus, o vertėjas atsisako visų kitų pasiūlymų datai, rezervuojamai kliento.

Kokios sankcijos taikomos atsisakius užsakymo po galutinio patvirtinimo?

Jeigu klientas atšaukia savo užsakymą po galutinio patvirtinimo:

  • nuo užsakymo patvirtinimo praėjus 3 val. klientas įsipareigoja sumokėti 20 proc. baudą nuo užsakymo bendros sumos;
  • likus 42 val. iki vertimo žodžiu paslaugos užsakymo atlikimo, klientas sumoka 40 proc. baudą nuo užsakymo bendros sumos;
  • likus 24 val. iki vertimo žodžiu paslaugos užsakymo atlikimo, klientas sumoka 80 proc. baudą nuo užsakymo bendros sumos.